Estetik ameliyatlarda hasta beklentileri

Estetik ameliyatlarda hasta beklentileri

Bu konuya iki farklı açıdan bakmak lazımdır. Doktora göre hastada estetik ameliyat yapılması gereken bölge vardır, buna karşın hastanın da estetik ameliyatla düzelttirmek istediği bir uzuv veya bölge vardır. Bu iki görüş çoğunlukla çakışmaz ve doktorla hastanın fikirleri farklı olur.
Bunun başlıva nedeni, estetik ameliyattan, hastaların beklentilerinin çeşitli olmasıdır. Bu beklenti öylesine önemlidir ki, hastanın motivasyonunu dahi direkt etkiler.
Hasta beklentileri neler olabilir
– yüzünde veya vücudunda hoşuna gitmeyen birnokta olabilir, bunu düzelttirme amacı güdebilir
– herkes dinamik bir görünüşe sahip olmak ister, bazı hastalar ise vücutlarındaki herhangibir bölgenin kendilerinin arzu edilenin tersine dinamik görüntüsünü olumsuz etkilediği görüşündedir. Örneğin göz kapaklarının fazla kapalı olduğundan yakınır. Hangi hanım çekici ve dinamik görünerek kendisine bakılmasını istemez. Bunu temin için de ameliyat olur.
– Bazıları kendi fiziki güzelliğini yeterli bulmaz. Burnuna, kulağına, dudağına vs. kusur bulur ve bunları güzelliğine engel faktörler olarak düşünür, güzellik uğruna ameliyat olur
– Kusur olarak gördüğü herhangibir kusurdan ötürü, o organı kamufle etmeğe çalışacak kadar özgüveni sarsılabilir. Mesela, kepçe kulaklıdır, devamlı kulakları örten saç modelini tercih eder. Bu durumda ameliyat olup bu göze hoş gelmeyen durumu düzeltip, güven kazanmak ister
– Gene kendince kusur olarak gördüğü bir kusurun işinde yükselmesine engel olduğuna inanır. Örneğin, estetik olmayan bir burun dolayısıyla iş temaslarında başarıda zorlandığına inanan bir hastanın bunu düzelttirme yoluna gitmesinden daha tabii bir gelişme olamaz.
– Çoğu kişinin hedefi aktif bir sosyal yaşam, geniş bir arkadaş çevresidir. Ne var kibu her zaman kolay olmaz ve gene çoğu kişi bu olumsuzluğu dış görünüşündeki bazı aksaklıklara bağlar ve hedefe ulaşmakta engel olarak gördüğü kusuru estetik ameliyatla düzeltir.
– Bazı hanımlar, eşinin hoş bulduğu bir sanatçıya benzemek için ameliyat olurlar, böylece evlilik hayatlarının daha mutlu geçeceğine, hatta seks hayatlarına dahi sihirli bir değnek etkisi yapacağına inanır.
– Bazen de partnerle ilişkilerde olumsuzluk kaynağı olarak görülmez ama çözülemeyen bir anlaşmazlıkta güzel olmayan bir uzvun estetik ameliyala düzeltilmesinden de medet umulur.

İşte estetik ameliyatlardan hastanın beklentilerinin en az yukarıdaki kadar çeşitli olması sebebiyle, ameliyata karar verirken hataya düşme ihtimali de yüksek olmaktadır. Hata ihtimalini azaltmak için en iyi yol, hastanın karar verdiği anda psikolojik bakımdan iyi ve sağlıklı bir dönemde olmasıdır. Herhangi bir bunalım anında sorunlu bir dönemde alınacak kararlar doğru olmayabilir.